Kredyty frankowe

Częstym tematem debaty publicznej są kredyty frankowe.  Dlatego stały się one przedmiotem licznych orzeczeń Sądów, a Frankowicze mogą liczyć coraz częściej na korzystne dla siebie rozstrzygnięcia.

Nasza Kancelaria oferuje pomoc Klientom Banków w podważeniu ich umów kredytowych zawartych we franku szwajcarskim. Prowadzimy sprawy z tytułu roszczeń związanych z zaciągnięciem przez kredytobiorców-konsumentów kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich.  Z tego względu mamy doświadczenie zarówno w zakresie  tzw. kredytów denominowanych jak i kredytów indeksowych. Ważnym aspektem jest analiza spraw frankowych prowadzonych przez naszych prawników.  Obejmuje m.in. szczegółową ocenę umów kredytowych, regulaminów oraz okoliczności towarzyszących zawarciu umowy. Rozpatrujemy umowę w oparciu o aktualne orzecznictwo Sądów oraz własne doświadczenie w sektorze bankowym. W dalszej kolejności kancelaria dokonuje oceny żądań procesowych.  Dlatego w  zależności od kształtu umowy oraz wzajemnych praw i obowiązków stron w grę wchodzą następujące drogi procesowe:

Unieważnienie umowy kredytowej albo

Tzw.  „odfrankowienie”.

W przeciwieństwie do zwykłych umów szczególnej ocenie podlega kwestia przedawnienia roszczeń majątkowych oraz wpływu wadliwych zapisów umowy na ewentualny kształt orzeczenia Sądu.

Kończąc, po przedstawieniu pełnej opinii co do aktualnego stanu prawnego  oraz żądań pozwu Klient podejmuje decyzję o zakresie powierzenia sprawy Kancelarii.