Przestępstwa drogowe

Zasady „ostrożności”, „szczególnej ostrożności” i „ograniczonego zaufania” stanowią podstawowe definicje, regulujące zachowania uczestników ruchu drogowego.

Są to kryteria niezbędne do oceny możliwości przypisania winy sprawcy przestępstwa drogowego. Dlatego kancelaria, prowadząc sprawy karne, stawia za główny cel ocenę zachowania klienta pod kątem naruszenia przez niego norm, wynikających z ustawy prawa o ruchu drogowym i związkiem przyczynowym, zachodzącym pomiędzy tym naruszeniem, a skutkiem w postaci uszczerbku na zdrowiu lub śmierci uczestnika wypadku. W tych sprawach zespół kancelarii kładzie szczególny nacisk na weryfikacje prawidłowości ustaleń biegłych sądowych z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.

Kancelaria świadczy usługi zarówno po stronie obrończej, jak i oskarżycielskiej, tj. występując również jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

Do typowych postępowań prowadzonych przez zespół należą:

  • spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym, powietrznym – art. 173 §1-4 kk,
  • spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym, powietrznym – art. 174 §1-2 kk,
  • spowodowanie wypadku drogowego – art. 177 § 1-3 kk.
  • prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości – art. 178 a § 1-4 kk.