Sprawy podatkowe

Z uwagi na ścisłe powiązanie odpowiedzialności karno-skarbowej z odpowiedzialnością podatkową, kancelaria rozszerzyła zakres swoich usług na reprezentację podatnika w postępowaniu podatkowym oraz sądowo-administracyjnym. Udzielenie pełnomocnictwa w tych postępowania zwiększa realny wpływ pełnomocnika na treść wydanych rozstrzygnięć, a w konsekwencji zakończenie „sprawy podatkowej”.

Obejmuje ona etap:

  • kontroli podatkowej
  • odwołań od decyzji podatkowej organów I i II instancji
  • skarg do sądów administracyjnych (Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego)