Jan Frątczak

Adwokat
Jan Frątczak
Adwokat
Jan Frątczak

Jan Frątczak – prawnik z zawodu i powołania. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi w latach 2006-2010.
Po zakończeniu aplikacji adwokackiej pełnił również funkcję oskarżyciela skarbowego, co pozwoliło mu skonfrontować uzyskaną wiedzę obrończą z funkcją oskarżycielską. Uzyskane doświadczenie pozwoliło mu zweryfikować praktykę organów oskarżycielskich w tego typu sprawach oraz ukształtować własny model obrony oparty na wysokim stopniu efektywności.

Mateusz Piątkowski

Adwokat
Mateusz Piątkowski
Adwokat
Mateusz Piątkowski

W 2012 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jego praca magisterska „Reżim prawny wojny powietrznej” zdobyła pierwszą nagrodę w wydziałowym konkursie im. Jana Kodrębskiego (XIV edycja). W latach 2013-2017 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Stosunków Międzynarodowych. Zainteresowania naukowe obejmują prawo konfliktów zbrojnych, a praktyczne skupiają się wokół przepisów procedury karnej.